Kontakt oss

Vi hjelper deg med rehabilitering av pipe, montering av ovn og peis med mer. Ta kontakt med oss i dag – vi hjelper deg mer enn gjerne. 

Storebotn 55d, 5309 Kleppestø

Org.nr: 919339918

Din fagmann innen ovn, peis og pipe

Gode grunner til å velge oss:

 • Sertifiserte montører
 • Gode produkter
 • Gode referanser
 • Gode samarbeidspartnere

Fyll ut kontaktskjema

Send oss din henvendelse.

  Ofte stilte spørsmål

  Kommer dere på befaring?

  Ja, vi kommer gjerne på en gratis befaring for å få oversikt over peisen, ovnen eller pipen det skal gjøres noe med. Da får vi sett hvordan ildstedet er plassert i bygget, hvilke materialer og byggemåter som er brukt og andre faktorer som er med på å avgjøre hva vi kan gjøre og hvordan det bør løses.

  Når bør en pipe rehabiliteres?

  Når en pipe bør rehabiliteres avhenger av flere faktorer. Type pipe, alder, hvor ofte den brukes og lokalt klima kan påvirke hvor ofte pipen har behov for å oppgraderes.

   I tillegg er det viktig å følge med på slitasje og eventuelle skader. Da bør du få pipen undersøkt og eventuelt iverksette utbedringer. Følg også med på reguleringer og sikkerhetsstandarder da disse kan oppdateres og kreve oppgradering eller rehabilitering for å ivareta gjeldende reglement

  Hvilke regler gjelder for montering av ildsted?

  Det finnes en rekke ulike forskrifter og krav knyttet til montering og installasjon av ildsted. Først og fremst må ildstedet være godkjent for bruk i Norge. Ovnen eller peisen må også plasseres i henhold til krav til avstand til brennbart materiale. Installering av røykrør og montering av selve ildstedet bør utføres av kvalifiserte fagfolk for å sikre at ildstedet står i henhold til krav og er trygt å bruke. Montering må alltid skje i samsvar med den gjeldende byggeforskriften og eventuelle andre forskrifter som gjelder lokalt der du bor. 

  Montering av nytt ildsted må alltid meldes inn til lokal feiervesen eller kommunen. Sertifiserte montørfirmaer godkjenner og melder inn, husk å ta vare på dokumentasjonen.

  Trenger jeg tillatelse for å installere en peis eller ovn?

  Når du skal installere nytt eller gjøre endringer med et ildsted må du alltid melde inn til kommunen du bor i. Dette er for å sikre at installasjonen er i overensstemmelse med lokale byggeforskrifter og regler for brannsikkerhet. Du bør alltid undersøke hvilke regler som gjelder for din kommune på forhånd.

  Hva koster rehabilitering av pipe og installasjon av peis eller ovn?

  Prisen for rehabilitering av pipe og installasjon av ildsted avhenger av flere faktorer, og prisen på arbeidet som må gjøres er individuelt for hvert prosjekt. For eksempel vil tilstand på pipe og hvilke tiltak som må utføres påvirke prisen. For peis og ovn vil type peis eller ovn, materialer påvirke prisen. Om det allerede er etablert ildsted må det fjernes, noe som også påvirker prisen. Det samme gjelder dersom det etableres helt nytt.