Personvernerklæring

Personvernerklæring for nettstedet focusvarme.no, Focus AS` plattformer på sosiale medier og virksomheten i Focus AS – Varme og Pipeteknikk.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Eiere av selskapet, Martin Ingolfsen og David Ingolfsen, er hovedansvarlig for behandling av personopplysninger. I den daglige driften er det Martin Ingolfsen, daglig leder, som har dette ansvaret. Det er utelukkende ansatte i selskapet og selskapets regnskaps/revisjonsforetak som har tilgang til disse opplysningene.

2. Hva er formålet?

Vi lagrer opplysningene for å kunne kommunisere med våre kunder og interesserte gjennom de kanaler som kunden ønsker, som mail, telefon osv., og å kunne utføre befaringer og kundeleveranser så effektivt og godt som mulig. I tillegg benyttes opplysningene ved fakturering og betaling.

Målet med å ha en mailadresse kundene kan sende inn henvendelser til, er utelukkende for å kunne tilby en enkel og alminnelig brukt kanal for henvendelser til selskapet, samt å svare kunden på best mulig måte på de henvendelsene kunden måtte ha.

Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til andre.
Vi registrerer aktiviteten på våre nettsider for statistikk- og aktivitetsmålingsformål. Ingen av IP-adressene til dem som er innom våre nettsider blir identifisert, gitt videre eller solgt videre til 3. part.

3. parts behandling.

Da det ikke blir videreformidlet noen informasjon om selskapets kunder, og informasjon bare blir benyttet til å svare på henvendelser fra kunder og til fakturering, er det ikke søkt om hjemmel for 3. parts behandling av informasjonen.

4. Hvilke personopplysninger behandles?

Informasjonen som kunden blir bedt om å oppgi ved henvendelser er: Navn, telefonnummer, e-post og eventuelle meldinger og spørsmål. I tillegg registrerer vi adresse ved avtale om befaring eller avtale om utførelse av arbeid.

Ingen av opplysningene blir gitt videre eller solgt videre til 3. part.

5. Hvor hentes opplysningen fra?

Informasjonen blir hentet fra mail eller telefon med kundene selv, eller via offentlige tilgjengelige kilder.

6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig om kunden ønsker å oppgi disse opplysningene ved generelle henvendelser, men for å kunne foreta befaringer og tilbudsberegninger eller utføre ønsket arbeid må vi innhente opplysningene som er beskrevet ovenfor.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Det utleveres ikke opplysninger til 3. part.

Focus AS har ulike samarbeidspartnere og underleverandører. Hvis kunden velger å kjøpe et produkt som er levert av en 3. part, blir kunden informert om dette dersom videre formidling av personopplysninger er nødvendig.

8. Hvordan slettes og arkivers opplysningene?

Personopplysningene blir kun lagret på en Focus AS sine egne lukkede systemer, samt hos vårt regnskaps/revisjonsforetak. Kunder som etter henvendelse ikke ønsker noen tjenester, blir ikke registrert.Øvrige opplysninger blir oppbevart og slettet i henhold til regnskapslovgivningen til enhver tid.

9. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk som gjelder?

Alt arbeid og all aktivitet hos Focus AS er underlagt norsk lovgivning og norsk regelverk.

Forbrukers rettigheter vedrørende personopplysninger finner du mer om her

https://www.datatilsynet.no/

10. Hvordan sikres opplysningene?

Focus AS lagrer all sin kundeinformasjon passordbeskyttet og på egne servere. Det fysiske arkiv er forsvarlig sikret og kun tilgjengelig for ansatte hos Focus AS

11. Kontaktinformasjon

Ved spørsmål til informasjonen kan daglig leder Martin Ingolfsen kontaktes på mail martin@focusvarme.no eller telefon 91 90 27 21, eller styrets leder Eivind Ingolfsen kan kontaktes på mail eingolf@gmail.com eller telefon 95 26 59 84.

På våre nettsider, på sosiale medier eller gjennom mailvekslig med kunder kan det forekomme at Focus AS viser til linker til eksterne nettsider.

Vi presiserer at Focus ikke er ansvarlig for hvordan personopplysningene blir håndtert på disse sidene, eller for øvrig har kunnskap om hvordan personvernet ivaretas her. Vi har heller ikke ansvar for noe innhold som man måtte finne på disse sidene

Din spesialist på ovner, peiser og skorsteiner?

RING OSS: 91 90 27 00