Din spesialist på ovner, peiser og skorsteiner

Taksikring

Trenger du stigetrinn, stigesikring eller plattform ved skorsteinen for å sikre tilgjengelighet til pipen ved feiing og tilsyn. Vi kan hjelpe deg med dette.

Vi leverer taksikring

Vi kan levere det meste innen taksikring, enten det er rømningsvei, tilkomst til skorstein eller snøsikring.

Taksikring er viktig for dem som skal ferdes på taket og under taket, enten det er feiere eller håndverkere. Med taksikring sørger du for at det er enkel tilkomst til skorsteinen. I tillegg er det viktig med taksikring i tilfelle det blir nødvendig å bruke som rømningsvei.

Kvalitetsprodukter til taket

Vi leverer kvalitetsprodukter fra Lobas og TB Taksikring via vår gode samarbeidspartner Stiger Til Tak AS.

Takstige

Den store fordelen med takstiger er at den gir økt sikkerhet for de som skal opp på taket, lettere tilgang til takets vanskelige områder, og reduserer risikoen for skader på taket. 

En takstige er noe av det viktigste sikkerhetsutstyret for å sikre trygg og stabil tilgang til taket på en bygning. Dette er nødvendig for å forebygge fallulykker når man er på taket, særlig under vedlikehold, inspeksjon av tak og pipe eller installasjon av utstyr som solcellepaneler. 

Tak med stige, pipe og snøfanger.

Pipeplattform

En pipeplattform er et viktig element for å sikre trygg ferdsel på taket. Den sørger for at det er enklere å utføre arbeid og vedlikehold rundt skorsteiner. En pipeplattform gir et stabilt og sikkert ståsted for dem som skal inspisere, vedlikeholde eller utføre annet arbeid på pipen. 

Det er spesielt viktig med feieplatå eller pipeplattform på tak med ulendt utforming eller mye helning som gjør at det kan være vanskelig å komme frem til pipen. 

Ved å installere en slik plattform, sørger du for at nødvendig arbeid rundt pipen kan utføres trygt og effektivt, samtidig som det beskytter taket. 

Brannstige

En brannstige er et essensielt redningsutstyr for evakuering i nødsituasjoner, spesielt i bygninger med flere etasjer. Brannstiger er utformet for å tilby en rask og sikker fluktrute ved brann eller andre nødsituasjoner, og er spesielt viktig i bygninger der vanlige utganger kan bli utilgjengelige. 

Ved å ha brannstige tilgjengelig kan du sikre at evakuering skjer på en kontrollert og effektiv måte. Du reduserer risikoen for tragedier og ulykker ved brann og andre hendelser. Fordelene med å ha brannstiger er økt sikkerhet for beboere og besøkende, muligheten for hurtig evakuering, og komplementering av bygningens eksisterende brannsikkerhetstiltak. 

Snøsikring

Snøsikring er et viktig tiltak for å beskytte bygninger mot skader forårsaket av tung snølast på taket. Dette sikkerhetsutstyret, som inkluderer snøfanger og is- og snøstoppere, er designet for å hindre plutselig skred av snø og is som kan skade mennesker, dyr, eiendom eller omkringliggende strukturer under taket. 

Snøsikring er særlig relevant i områder med tung snø. Det er ulike krav for når det er nødvendig å ha snøsikring, men dersom du har glatte overflater på taket, må du ha det. 

Snøfanger og isstopper

Snøfangere, ofte installert langs kanten på taket, bidrar til å fordele vekten av snøen jevnt over takflaten og forhindrer at store mengder snø og is faller ned samtidig. Fordelene med snøsikring er økt sikkerhet for og eiendom, forebygging av skader på takstruktur som følge av tung snølast, og redusert risiko for skader på tak, takrenne, vindskibord og takstige.

Pipeplattform

En pipeplattform er et viktig element for å sikre trygg ferdsel på taket. Den sørger for at det er enklere å utføre arbeid og vedlikehold rundt skorsteiner. En pipeplattform gir et stabilt og sikkert ståsted for dem som skal inspisere, vedlikeholde eller utføre annet arbeid på pipen. 

Det er spesielt viktig med feieplatå eller pipeplattform på tak med ulendt utforming eller mye helning som gjør at det kan være vanskelig å komme frem til pipen. 

Ved å installere en slik plattform, sørger du for at nødvendig arbeid rundt pipen kan utføres trygt og effektivt, samtidig som det beskytter taket. 

Tak med snøfanger.

Krav til taksikring

Å ha taksikring er ikke bare noe vi anbefaler, det er også et krav i henhold til norske lover og forskrifter for å sikre at det er trygt å ferdes på og rett under taket. Du må blant annet ta hensyn til byggteknisk forskrift, plan- og bygningsloven, arbeidsmiljøloven og kommunale forskrifter for å sikre at taket er trygt å ferdes på og under. Som boligeeier er du blant annet pliktet til å sørge for at feier har enkel tilkomst til pipe. Du er også pliktig til å sørge for snø og is ikke faller ned fra taket og skader andre. 

Trenger du taksikring? 

Har du behov for takstige, snøfanger eller pipeplattform? Vi hjelper deg mer enn gjerne med å skaffe det du trenger og montere det trygt på taket. Ta kontakt med oss i dag. 

Vi hjelper deg også med montering av ildsted og piperehabilitering

Kontakt oss

Send oss din henvendelse.

    Start med et tilbud for prosjektet

    RING OSS: 91 90 27 00