Din spesialist på ovner, peiser og skorsteiner

Ovn

Montering av ovn

Vi i Focus har lang erfaring med å montere ovner av alle typer. En korrekt montert ovn er viktig med tanke på brannsikkerhet. Mot en avgift kan vi deponere den gamle ovnen din, slik at du har en ting mindre å tenke på i prosessen.

Snakk gjerne med oss i Focus før du velger ovn, eller kjøp den gjennom oss. Valg av riktig ovnstype er viktig både for fyringskomfort og forbruk av ved.

Når monteringen er ferdig, sjekker vi at alt er gjort etter forskriftene, og etterlater rommet ryddet og slik det var før vi kom. Du får en monteringsattest og kan bruke ovnen etter tre dager.

Hvorfor bør du bruke fagfolk til montering av ovn?

Selv om man har lov å montere ovn selv, så bør du bruke fagfolk som oss til denne jobben. En feilmontert ovn kan være en brannfelle, og du risikerer at den blir underkjent neste gang feieren kommer på inspeksjon. Montering av ovn reguleres av flere forskrifter, blant annet plan- og bygningsforskriften, samtidig som en også må ta hensyn til anvisninger som er oppgitt for hver enkelt ovnsmodell.

Når vi monterer ovnen din, så kontrollerer vi samtidig hele fyringsanlegget for skader og feil under arbeidet. Vi melder inn installasjonen til ditt lokale brannvesen, og gir deg en monteringsattest på arbeidet som er gjort.

Start med et tilbud for prosjektet

RING OSS: 91 90 27 00